Notulen

De Jongerenraad vergadert één keer in de maand. Van elke vergadering wordt door de vaste notulist vastgelegd wat besproken is. Deze informatie vindt u terug in de notulen. Op dit moment worden de notulen gemaakt door de secretaris. Joost de Kater vervult op dit moment deze rol.

Hieronder vindt u de notulen van 2017, 2018, 2019 en 2020.

Notulen 2020

Notulen 2019

Notulen 2018

Notulen 2017