Notulen

De Jongerenraad vergadert één keer in de maand. Van elke vergadering wordt door de vaste notulist vastgelegd wat besproken is. Deze informatie vindt u terug in de notulen.

Onderstaand vindt u de notulen van 2017.

Notulen 2017